Velkommen til Vartdal dykkerklubb sine nettsider.

På disse sidene vil vi legge ut all innformasjon som er relevant for klubben. Det vil også bli lagt ut innformasjon om aktiviteter i utfyllende grad. Men sosiale medier som FB ol vil bli brukt som førstehånds innformasjonskanal.

SISTE:

 

Årsmøte for året 2014

Det blir årsmøte i vartdal dykkerklubb på Vartdal småbåtlag sine lokaler i Vartdal havn.

Møtet blir Fredag 6 Februar 2015.

Saker skal være innkommet til styret inne to uker før møtet. For å være stemmeberettiget må medlemskontigenten være registrert betalt innen møtet starter, eller kvittering for betaling taes med på møtet.

Kontakt kasserer for mer innformasjon.

Kompressor: Kompressoren er nå klar til bruk for luftfylling.