Innformasjon

Litt om oppstarten først. Vartdal dykkerklubb (VD) ble startet tidlig på 90´tallet. Årsaken til oppstarten var at Møredykk, klubben i Ørsta, ikke godtok dykkere utdannet fra PADI. Dvs de godtok dem, men de måtte ha crossoverkurs fra CMAS til samme kostnaden som et nytt grunnkurs. Hva gjorde vi på Vartdal da? Vi ordna oss sjøl.

Historien til klubben ble kort. Vi fikk låne og pusset opp lokaler i den gamle buda til Vartdal kailag på komunekaia. Så ble buda  revet, vi mistet lokalet og dykkermiljøet  forsvant. Møredykk godtok i samme tidsrom PADI dykkere (PADI og CMAS behandles nå likeverdig) og folk søkte dit for organisert dykking.

Den nye oppstarten som kom i år (2013). Dykkere i dag dykker gjerne med Nitrox* og ikke bare luft. Klubben i Ørsta ønsker ikke å innvistere i nitroxfylling og hva gjør vi på Vartdalstranda da? Jo, selvsagt ordner vi oss sjøl! Spesielt siden det er mange fra vartdal som har sertifikat for dette og ønsker å dykke Nitrox. Derfor kjører vi løpet selv.

Lokalene vi har på havna er stilt til vår disposisjon vederlagsfritt fra småbåtlagets side. I bytte så har vi jobbet mye dugnad på klubbhuset og tar gjerne et dykk i havna for å se etter fortøyninger o.l.

Kompressoren vi har fått tak i, er en Lennart & Wagner 280 med lydisolert kabinett og fyllepanel for 6 flasker. En kvalitetskompressor som dekker alle fremtidige behov.

Aktivitetene vi planlegger er minimum 1 dykk hver måned der klubben arangerer turen i første omgang. Forhåpentlig blir det flere turer hver mnd senere.

Hver medlem betaler første året 1.000,- i medlemskontigent. Fra og med det året kompressoren er betalt, blir medlemskontigenten satt lavere. Til hviket nivå vil den fremtidige økonomi bestemme. Det er ikke bestemt et beløp ennå, men vi ønsker at det er så lavt som mulig. Dette skal dekke kostnader med vedlikehold og drift av kompressor og dykkeaktiviteter ellers.

Så har du lyst til  melde deg inn er du hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen
Styret